Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze otrzymał zgłoszenie dotyczące śnięcia ryb oraz wpływania do Zalewu Nowiniec, zlokalizowanego koło Lubska, wody o nieprzyjemnym zapachu i brązowym kolorze. Niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia inspektor WIOŚ wraz z próbkobiorcą z Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska Centralnego Laboratorium Badawczego Oddział w Zielonej Górze udali się we wskazane miejsce, by ustalić stan faktyczny. Oględziny linii brzegowej zalewu nie potwierdziły występowania zjawiska śnięcia ryb. Woda była przejrzysta, bez zapachu. W trakcie oględzin akwenu pobrano próbkę wody z zalewu w celu określenia parametrów fizyko-chemicznych. Ponadto wykonano oględziny cieku wodnego zasilającego zalew, które nie potwierdziły niezidentyfikowanej barwy wody. Nie był również wyczuwalny żaden specyficzny zapach. Na powierzchni wody widoczne były skupiska białej piany powstające  pod wpływem naturalnych i sztucznych spiętrzeń. Podczas oględzin została pobrana próbka wody do analiz fizyko-chemicznych. Natychmiastowa interwencja WIOŚ pozwala na ustalenie, czy nie doszło do zanieczyszczenia środowiska, a w przypadku zaistnienia takich okoliczności – na szybką reakcję.

Pobór próbki wody z zalewu
Zalew Nowiniec
Zalew Nowiniec, piana na wodzie
Zalew Nowiniec, piana na wodzie