Inspektorzy WIOŚ przeprowadzili kontrolę interwencyjną w jednym z zielonogórskich zakładów po tym, jak otrzymali informację, iż wydobywający się z zakładowego komina dym powoduje podrażnienia dróg oddechowych pracowników okolicznych firm i mieszkańców osiedla. Osoba zgłaszająca niepokojące sygnały poinformowała urząd, iż towarzyszący zadymieniu zapach przypomina spalanie tworzyw sztucznych oraz wypalanie kabli. Podczas kontroli właściciel zakładu wyjaśnił, iż w piecu spalane jest wyłącznie drewno, co potwierdziły oględziny kotła. Na terenie zakładu inspektorzy nie stwierdzili obecności odpadów takich jak tworzywa sztuczne czy kable, które mogłyby zostać spalone. Nie potwierdzono także spalania odpadów oraz niedozwolonych paliw.

Współpraca czujnych obywateli oraz przedsiębiorców z Inspekcją Ochrony Środowiska przyczynia się do poprawy jakości powietrza, jakim wszyscy oddychamy.

Piec z resztkami spalonego drewna