wizja w terenie - rów w Kożuchowie

Lubuski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska dokonał oględzin rowy w Kożuchowie. O podejrzeniu emisji  ścieków LWIOŚ rozmawiał z radną Powiatu Nowosolskiego oraz sołtys Wrociszowa. Kontrola inspektorów WIOŚ jest w toku.