Inspektorzy WIOŚ wraz z pracownikami Centralnego Laboratorium Badawczego GIOŚ przeprowadzili działania terenowe na obszarze leśnym sąsiadującym z byłym składowiskiem odpadów w Mirocinie Dolnym. Pobrano próbkę odcieku przedostającego się z miejsca, na którym prowadzona jest rekultywacja, na teren leśny. Obecnie trwają badania laboratoryjne.

Mirocin Dolny pobór prób