25 czerwca br. na telefon alarmowy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze, Delegatury w Gorzowie Wlkp., wpłynęło zgłoszenie dotyczące śniętych ryb w rzece Obrze w miejscowości Jasieniec. Inspektorzy WIOŚ wraz z próbkobiorcą Centralnego Laboratorium Badawczego GIOŚ udali się na miejsce w celu przeprowadzenia wizji terenowej. Z jednostki pływającej Państwowej Straży Pożarnej dokonali oględzin wody oraz pobrali próby do badań laboratoryjnych. Wyniki będą znane po ok. 4-5 dniach.