inspektorzy dokonują oględzin odpadów

Inspektorzy WIOŚ w pobliżu  spalonej hali magazynowej w Przylepie dokonują oględzin odpadów, które przed wywozem poddawane są  badaniom w laboratorium kontenerowym ustawionym na placu.