Pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w trakcie czynności służbowych wykonywanych podczas ekologicznego patrolu na terenie gminy Lipinki Łużyckie zlokalizowali porzucone odpady. Były wśród nich między innymi zużyte opony, telewizory, płyty faliste, odpady tworzyw sztucznych. WIOŚ wystąpił do właściciela terenu o usunięcie odpadów. Teren został uprzątnięty.