Drony w rękach inspektorów Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze to nieocenione narzędzie. Dzięki nim jeszcze skuteczniej możemy dbać o przestrzeganie przepisów prawa w zakresie ochrony środowiska. Lubuski WIOŚ dysponuje 8 dronami – 7 z nich wykorzystują pracownicy Wydziału Inspekcji, a z jednego korzystają inspektorzy Wydziału Zwalczania Przestępczości Środowiskowej. Obecnie w szeregach pracowników Inspektoratu jest 14 pilotów bezzałogowych statków powietrznych. W tym roku wykonali oni ok. 150 lotów. To pozwala: dokonywać inwentaryzacji miejsc nielegalnie składowanych odpadów – dzięki temu, że można precyzyjnie określić miejsce składowania odpadów (ustalamy, na jakiej powierzchni są one składowane, jaka jest ich ilość); przeprowadzać identyfikację stanu rzek i jezior; tworzyć dokumentację fotograficzną miejsc, na których trwają czynności kontrolne. Jeśli inspektorzy WIOŚ stwierdzą naruszenie w postaci nagromadzenia odpadów w miejscu do tego nieprzeznaczonym, to w przypadku, gdy sprawa dotyczy osoby fizycznej, kierują wniosek do odpowiedniej jednostki samorządu terytorialnego i ta zgodnie ze swoimi kompetencjami nakazuje usunięcie odpadów. Wobec podmiotów gospodarczych WIOŚ może nałożyć kary od 1 tysiąca do 1 miliona złotych – w zależności od ich ilości, rodzaju, charakteru oraz zagrożenia, jakie stanowią dla środowiska.

Obejrzyj materiał TVP3:   Drony pomagają namierzyć osoby zanieczyszczające środowisko (tvp.pl)