„Nowe wymogi w gospodarce odpadami” – to temat szkolenia, w jakim wzięli udział pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Zostało ono sfinansowane ze środków pieniężnych otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w ramach zadania: „Wzmocnienie zdolności oraz egzekucji prawa z zakresu ochrony środowiska poprzez doposażenie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze i szkolenia inspektorów”.