20 czerwca 2023 r. inspektorzy WIOŚ w Zielonej Górze podjęli interwencję w związku z  zanieczyszczeniem jeziora Słodkie. Na miejscu potwierdzono wystąpienie na powierzchni jeziora niezidentyfikowanej substancji – prawdopodobnie powstałej w wyniku wypływu osadów dennych, co jest procesem naturalnym.
Pracownicy CLB GIOŚ oddział w Zielonej Górze pobrali dwie próbki do badań pod kątem fizyko-chemicznym oraz biologicznym. Na miejscu wykonano pomiary, które nie potwierdziły wystąpienia tzw. przyduchy (znaczne zmniejszenie ilości tlenu rozpuszczonego w wodzie zbiornika wodnego). Nie zaobserwowano śniętych ryb. Przeprowadzony wywiad z mieszkańcami oraz wędkarzami pozwolił ustalić, że podobne sytuacje miały już  kilkukrotnie miejsce w przeszłości, choć w innej części jeziora z uwagi na kierunek wiatrów.

W wizji lokalnej uczestniczyli pracownicy UM w Krośnie Odrzańskim, Pracownicy PGW Wody Polskie Nadzór Wodny w Sulechowie oraz pracownicy PZW Oddział w Zielonej Górze.

pobór wody z jeziora
Zanieczyszczenie jeziora
pobór wody do badań, samochody nad brzegiem jeziora