We Frankfurcie nad Odrą odbyło się niemiecko-polskie robocze spotkanie Urzędów Ochrony Środowiska w sprawie transgranicznego przemieszczania odpadów. Inicjatywy tego typu pozwalają wypracować jednolite podejście do procedur, a także wzmocnić transgraniczną współpracę służb zaangażowanych w gospodarkę odpadami.

W pierwszym dniu urzędnicy z Polski i Niemiec przy współudziale Inspekcji Transportu Drogowego przeprowadzili kontrolę wytypowanych i zatrzymanych transportów odpadów.

Inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze wspólnie z kolegami z GIOŚ, WIOŚ w Szczecinie, pracownikami Urzędu Celno-Skarbowego w Gorzowie Wlkp. oraz urzędnikami z Niemiec odwiedzili fabrykę papieru i elektrownię na paliwa alternatywne w Eisenhuttenstadt. Mieli też okazję do wymiany informacji na temat konkretnych przypadków nielegalnego przemieszczania odpadów.

Trzeci dzień poświęcony był konferencji związanej z propozycją Komisji Europejskiej dotyczącą nowelizacji rozporządzenia 1013/2006 w sprawie przemieszczania odpadów. Lubuscy funkcjonariusze Urzędu Celno-Skarbowego w Gorzowie Wlkp. podzielili się doświadczeniami dotyczącymi elektronicznego monitoringu transportów SENT. Rozmawiano także o wykorzystaniu transportów kolejowych w przemieszczania odpadów.