Inspektorzy WIOŚ wspólnie z pracownikami PGW Wody Polskie odbywają cykliczne patrole na Odrze. Podczas jednego z rejsów w Kostrzynie nad Odrą zlokalizowano nielegalny wylot o średnicy 800 mm. Sprawa została przekazana do Nadzoru Wodnego w Słubicach. Wylot został doraźnie zamknięty przy użyciu worków z piaskiem.

Wylot przed zamknięciem
wylot po zamknięciu