Pod koniec stycznia br. w Warszawie odbyła się narada Kierownictwa GIOŚ z Wojewódzkimi Inspektorami Ochrony Środowiska. Spotkania pracowników Inspekcji mają charakter cykliczny, ich celem jest podsumowanie dotychczasowych działań, wymiana doświadczeń oraz zaplanowanie współpracy na kolejne miesiące. Jednym z zagadnień omawianych na naradzie była konieczność regularnej, spójnej komunikacji Inspekcji Ochrony Środowiska z obywatelami. Jak podkreślała Magda Gosk, p.o. GIOŚ, ważne, by informacje były przekazywane w sposób przystępny i zrozumiały. Krzysztof Gołębiewski, p.o. z-cy GIOŚ, zachęcał do częstego i stałego przekazywania informacji przez różne kanały medialne. W tym celu rzecznicy Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska wykorzystują strony internetowe, a także social media, takie jak Twitter czy Facebook.

W kolejnym panelu dyskutowano o zagadnieniach dotyczących działań inspekcyjnych. W naradzie udział wziął również wiceminister klimatu i środowiska Jacek Ozdoba, który podziękował pracownikom Inspekcji za dotychczasowe skuteczne działania, a także zapowiedział, że „tak jak do tej pory, przestępstwa środowiskowe będą piętnowane i karane z całą surowością”.

Zebraniu Kierownictwa towarzyszyło szkolenie medialne rzeczników prasowych WIOŚ, które prowadził rzecznik prasowy GIOŚ Maciej Karczyński oraz doświadczeni dziennikarze.