100. rocznicę uchwalenia ustawy o służbie cywilnej upamiętniono uroczystą konferencją, w której uczestniczyli Szef Służby Cywilnej Dobrosław Dowiat-Urbański, II Wicewojewoda Lubuski Olimpia Tomczyk-Iwko, Dyrektor Generalny Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego Roman Sondej oraz licznie zaproszeni goście. Wśród nich nie mogło zabraknąć przedstawicieli Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. W auli Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim zasłużeni urzędnicy otrzymali odznaczenia państwowe (Krzyże Zasługi, Medale za Długoletnią Służbę oraz odznaczenia resortowe), a także okolicznościowe medale 100-lecia służby cywilnej. Za długoletnią, odpowiedzialną pracę na rzecz administracji publicznej uhonorowani zostali Lubuski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Mirosław Ganecki oraz kierownik Delegatury w Gorzowie Wlkp. Marek Demidowicz.