Lubuski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska dr Anita Jakubaszek spotkała się z wicemarszałkiem województwa lubuskiego Zbigniewem Kołodziejem. Tematem rozmowy była dalsza współpraca WIOŚ z Departamentem Środowiska w Urzędzie Marszałkowskim oraz bezpieczeństwo ekologiczne województwa.
W spotkaniu uczestniczyli także zastępca LWIOŚ Witold Węgrzyn, Dyrektor Departamentu Środowiska UMWL Artur Malec oraz zastępca dyrektora Jerzy Raczyński.
spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim