Inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze oraz Gorzowie Wlkp. wspólnie z funkcjonariuszami Krajowej Administracji Skarbowej przeprowadzili cykl kontroli transgranicznego przemieszczania odpadów. Na przejściach granicznych w Świecku i Gubinku  zatrzymano 13 transportów. Kierowcy posiadali wymagane dokumenty, nieprawidłowości nie stwierdzono. Regularne akcje Inspekcji Ochrony Środowiska w zakresie kontroli przewozu odpadów przyczyniają się do przestrzegania przepisów prawa w tym zakresie.

Inspektor podczas kontroli pojazdu
Inspektorzy kontrolują transport odpadów