inspektorzy kontrolują pojazd

Inspektorzy WIOŚ w Zielonej Górze oraz Delegatury w Gorzowie Wielkopolskim wspólnie z funkcjonariuszami KAS uczestniczyli w akcji  realizowanej na przejściach granicznych w Gubinku oraz Świecku. Łącznie skontrolowano 89 pojazdów, w tym 12 przewożących odpady. W ramach akcji nie stwierdzono nielegalnego transgranicznego przemieszczania odpadów.