Inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze wraz funkcjonariuszami Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Nowej Soli przeprowadzili kontrole pojazdów przewożących odpady na drodze wojewódzkiej nr 283 (DW 283) na odcinku Kożuchów – Mirocin Dolny. Skontrolowano łącznie 10 transportów przewożących odpady. Kierowca jednego z pojazdów przewoził ładunek niezgodny z wystawioną kartą przekazania odpadów (BDO). Inspektorzy WIOŚ zawrócili transport do miejsca załadowania.

Inspektorzy i Policja kontrolują transport odpadów
Inspektorzy i Policja kontrolują transport odpadów
Inspektorzy kontrolują transport odpadów