Inspektorzy Delegatury WIOŚ w Gorzowie Wlkp. podczas wspólnych działań z funkcjonariuszami Krajowej Administracji Skarbowej dokonali na byłym drogowym przejściu granicznym w miejscowości Świecko sprawdzenia 24 transportów, w tym 10 transportów przewożących odpady. Podczas kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości w transgranicznym przemieszczaniu odpadów.

Inspektorzy kontrolują transport odpadów
Odpady
Odpady