Inspektorzy WIOŚ wspólnie z funkcjonariuszami Krajowej Administracji Skarbowej przeprowadzili działania kontrolne w Gubinku. W ramach kontroli pojazdów nie stwierdzono nielegalnego transgranicznego przemieszczania odpadów.

inspektor podczas kontroli pojazdów
Inspektorzy kontrolują pojazd samochodowy