Podczas kontroli Transgranicznego Przemieszczania Odpadów, którą inspektorzy WIOŚ i KAS przeprowadzili na przejściu granicznym w Gubinku i Olszynie, sprawdzono 23 pojazdy, w tym dwa przewożące odpady. Nie stwierdzono nielegalnych przewozów.
akcja transgraniczne przemieszczanie odpadów
akcja transgraniczne przemieszczanie odpadów