komunikat

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze informuje, że wyniki trzech próbek pobranych w dniu 24 lipca 2023 r. (w punkcie zlokalizowanym w Dolinie Bobrów, w punkcie zlokalizowanym na rozlewisku usytuowanym na moście obok drogi pożarowej pomiędzy Czerwieńskiem a Łężycą oraz w miejscowości Czerwieńsk – przy ul. Łężyckiej 28c) wskazują, że zanieczyszczenie rzeki Gęśnik wodami pogaśniczymi zatrzymało się na wysokości rozlewiska, na zaporze usytuowanej obok drogi pożarowej pomiędzy Łężycą a Czerwieńskiem.

W dniu 24 lipca 2023 r. Lubuski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska zarekomendował usytuowanie kolejnej zapory na rzece Gęśnik w możliwie najbliższym punkcie od terenu pożaru. Działania te dodatkowo zapobiegają dalszemu rozprzestrzenianiu się wód pogaśniczych.