komunikat

LWIOŚ w ramach rozszerzonego monitoringu wyznaczył kolejne punkty poboru prób gleby w dniu 30 lipca 2023 r., które obejmują następujące miejsca w Zielonej Górze: Przylep, Łężyca, Czarkowo, Chynów, Zawada, Krępa, Stożne, Jany oraz w gminie Czerwieńsk – miejscowość Płoty.

LWIOŚ zlecił kontynuację poboru prób wody w dotychczasowych punktach oraz w ramach rozszerzonego monitoringu wyznaczył kolejne miejsca poboru prób wody.

  1. Studnia w m. Zielona Góra Przylep (Przylep Park)
  2. Gęśnik w Czerwieńsku (ul. Łężycka 28c)
  3. Łącza w Czerwieńsku
  4. Łącza w Płotach
  5. Zimny Potok