W związku z prowadzonymi działaniami w terenie (patrol ekologiczny) inspektorzy WIOŚ w Zielonej Górze ujawnili ok. 250 sztuk nielegalnie zgromadzonych odpadów w gminie Trzebiel, w powiecie żarskim. Na działce znajdowały się odpady, które zostały przyporządkowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów jako: odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów. Sprawa została przekazana zgodnie z kompetencjami do jednostki samorządu terytorialnego.

Odpady
Odpady
Odpady