Podczas wspólnej kontroli transgranicznego przemieszczania odpadów inspektorzy WIOŚ i funkcjonariusze KAS sprawdzili 48 transportów, w tym 6 z odpadami. Nie stwierdzono nielegalnych przewozów.

kontrola pojazdów pod kątem transgranicznego przemieszczania odpadów Świecko
kontrola pojazdów pod kątem transgranicznego przemieszczania odpadów Świecko