oględziny na rzece Sulechówka
rzeka Sulechówka
pobór prób wody z rzeki Sulechówka

Powiadomieni o potencjalnym zanieczyszczeniu rzeki Sulechówka w m. Sulechów inspektorzy WIOŚ wraz z pracownikami CLB GIOŚ oddział w Zielonej Górze udali się na miejsce zdarzenia. Wizja w terenie potwierdziła, że na rz. Sulechówka był widoczny kolorowy film o  charakterystycznym zapachu substancji ropopochodnych. Obecni na miejscu strażacy poinformowali inspektorów WIOŚ o prawdopodobnym miejscu wycieku. Jest to zbiorcze ujście z terenów przemysłowych znajdujących się w okolicach torów kolejowych. Miejsce to zostało zabezpieczone prze PSP Sulechów, a próbki wody pobrane przez pracowników CLB oddział w Zielonej Górze do badań pod kątem zawartości substancji ropopochodnych.
Obecne na miejscu służby udały się z biegiem rzeki, by sprawdzić, czy substancja spłynęła dalej. Strażacy rozłożyli  rękaw sorpcyjny na rzece Sulechówka w miejscu ukierunkowanym na rzekę Odrę. Podczas rozkładania rękawa zanieczyszczenie nie było widoczne. PSP przekazała sprawę do PGW Wody Polskie, którego przedstawiciel był obecny podczas wspólnych działań.