pomiary wody z rzeki sondą wieloparametrową

Niewystarczająca ilość opadów atmosferycznych w Polsce powoduje niewielkie przepływy wód w rzekach i jeziorach, a długotrwała susza i wysokie temperatury skutkują niskim stanem wód.  Pomiary sondą wieloparametrową wykonywane przez inspektorów WIOŚ pozwalają na regularną analizę stanu jakości wody w Odrze.