konferencja Bezpieczeństwo pogranicza

W dniach 12-13 października 2022 r. w Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp. odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa „Bezpieczeństwo pogranicza”. W trakcie konferencji wykład pod tytułem „Transgraniczne aspekty bezpieczeństwa środowiskowego ze szczególnym uwzględnieniem transgranicznego przemieszczania odpadów” wygłosili Marek Demidowicz i Wojciech Urbanowicz z Delegatury WIOŚ w Gorzowie Wlkp. Konferencja miała charakter interdyscyplinarny i odbywała się pod patronatem Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Wojewody Lubuskiego.