pobór prób odcieku na rekultywowanym składowisku w Mirocinie Dolnym3
pobór prób odcieku na rekultywowanym składowisku w Mirocinie Dolnym2
pobór prób odcieku na rekultywowanym składowisku w Mirocinie Dolnym

Pobór prób odcieków z rozlewiska zlokalizowanego na terenie rekultywowanego składowiska odpadów w Mirocinie Dolnym. Badanie ma wykazać, czy wzrasta stężenie ładunku zanieczyszczeń w odciekach w obrębie byłego składowiska.