W sobotę 8 lipca 2023 r. na terenie zakładu przetwarzania odpadów zużytych baterii i akumulatorów w Stanowicach miał miejsce pożar. Inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze, Delegatury w Gorzowie Wlkp., udali się na miejsce zdarzenia. Po dogaszeniu pożaru inspektorzy dokonali oględzin placu magazynowego przed halą, który był zalany wodą.  Zabezpieczono jedną studzienkę kanalizacyjną na terenie zakładu. Część wody z placu po akcji gaśniczej spływała do studzienki na kanalizację deszczową poza zakładem. Inspektorzy WIOŚ ustalili, że następnie woda ta trafiła do rowu przepływającego pod ulicą Strzegomską w Stanowicach. W związku z tym zlecono CLB pracowni terenowej w Gorzowie Wlkp. pobranie próbek wody i zbadanie ich pod kątem odczynu PH oraz metali ciężkich.

Inspektorzy na miejscu pożaru w Stanowicach
Stanowice pożar - spalone beczki