Inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze w trakcie wykonywania czynności służbowych w miejscowości Droszków ujawnili na jednej z działek zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego i odpadowych materiałów ceramicznych.  Ponieważ teren należy do osób prywatnych, WIOŚ w Zielonej Górze zwrócił się do Wójta Gminy Zabór z wnioskiem o przeprowadzenie działań administracyjnych nakazujących usunięcie odpadów. Urząd niezwłocznie podjął czynności, dzięki czemu teren zostanie uprzątnięty. To ważne, by wspólnie działać na rzecz środowiska i skutecznie je chronić.

odpady z betonu i gruzu ceglanego
odpady z betonu i gruzu ceglanego oraz odpadowych materiałów ceramicznych