uprzątnięte odpady gmina Nowogród Bobrzański

W związku z prowadzonymi działaniami na terenie gminy Nowogród Bobrzański inspektorzy WIOŚ w Zielonej Górze ujawnili nielegalnie zgromadzone odpady. Usypana pryzma składała się z mieszaniny metali oraz tworzyw sztucznych. Ponieważ właścicielami działki są osoby fizyczne, zgodnie z art. 26  ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach: wójt, burmistrz lub: prezydent miasta, w drodze decyzji wydanej z urzędu, nakazuje posiadaczowi odpadów usunięcie odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania.

WIOŚ zgodnie z kompetencją przekazał sprawę do Burmistrza Nowogrodu Bobrzańskiego. Odpady zostały usunięte. Dzięki dobrej współpracy wspólnie dbamy o środowisko.