wizja w terenie Gozdnica

Inspektorzy WIOŚ otrzymali zgłoszenie od Nadzoru Wodnego w Żaganiu o zaobserwowaniu zanieczyszczenia na wodach rzeki Czernica (Pienia) w Gozdnicy.  Podczas wizji w terenie stwierdzono wysoki stan rzeki (z rozlewiskami), wartki nurt. Inspektorzy zaobserwowali pianę, która płynęła z nurtem rzeki i zatrzymywała się na przepuście. W tym miejscu pojawił się także tzw. film, mogący wskazywać na zanieczyszczenie substancjami ropopochodnymi. Inspektorzy udali się w górę rzeki Czernica na granicę województw lubuskiego i dolnośląskiego, gdzie również występowała piana. Nie zaobserwowano śniętych ryb. Pracownicy CLB GIOŚ pobrali trzy próby wody do badań laboratoryjnych. Ustalono, że możliwe zanieczyszczenie widoczne na wodzie w postaci spienienia pochodzi z województwa dolnośląskiego. Z przeglądu map wynika, że cieki wodne będące przedmiotem analizy wypływają z terenów leśnych, m.in. z Rezerwatu Przyrody Przygiełkowe Moczary. W okolicy nie ma zakładów produkcyjnych ani domostw. Lubuski WIOŚ po uzyskaniu wyników badań przekaże sprawę do swojego odpowiednika w województwie dolnośląskim.

wizja w terenie Gozdnica 2