24.06.2022 r.  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze podpisał umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na dofinansowanie zadania pod nazwą „Wzmocnienie zdolności operacyjnej oraz egzekucji prawa z zakresu ochrony środowiska poprzez doposażenie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze i szkolenia inspektorów”.

Przyznane środki finansowe pozwolą na zwiększenie i zmodernizowanie potencjału inspekcyjnego oraz dostosowanie wyposażenia do kolejnych zadań Inspektorów Inspekcji Ochrony Środowiska poprzez zakup min:

  • dronów,
  • specjalistycznego oprogramowania,
  • wieloparametrowej sondy
  • oznakowanej odzieży ochronnej

W celu poszerzenia wiedzy inspektorów IOŚ zaplanowane jest zorganizowanie specjalistycznych szkoleń m. in. z zakresu ochrony powietrza, gospodarki odpadami oraz obsługi dronów.