26.05.2020 r. została podpisana umowa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na dofinansowanie zadania „Wzmocnienie zdolności do realizacji kontroli w zakresie ochrony środowiska w ramach zadań Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze”.

W ramach pozyskanych funduszy Inspektorat zakupił m. in.:

  • 3 drony inspekcyjne z aparaturą sterującą z wyświetlaczem wraz z zestawem akcesoriów,
  • oprogramowanie do przetwarzania materiału wizyjnego z dronów na wyniki,
  • sprzęt IT – 10 zestawów złożonych z laptopów wraz z dodatkowym monitorem do obsługi systemu Internetowego Systemu Kontroli (ISK) z oprogramowaniem i dodatkowym monitorem,
  • sprzęt IT – 4 zestawy komputerowe do przetwarzania danych wizyjnych i telemetrycznych z dronów oraz szybkiej oceny i podejmowania decyzji,
  • 5 kamer – fotopułapek wraz z akcesoriami,
  • szkolenia specjalistyczne z obsług dronów UAVO BVLOS – uprawnienia do wykonywania lotów w zasięgu i poza zasięgiem wzroku dla pracowników Inspekcji.

Uzyskane dofinansowanie w dużym stopniu zwiększyło potencjał i możliwości kontrolne Inspekcji Ochrony Środowiska na terenie województwa lubuskiego.

Całkowity koszt zadania – 196 771,53 zł

Dotacja WFOŚiGW – 150 000,00 zł