12 lipca 2019 r. została podpisana umowa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na dofinansowanie zadania „Wzmocnienie zdolności do realizacji kontroli w zakresie ochrony środowiska w ramach zadań Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze”.

W ramach pozyskanych funduszy Inspektorat zakupił m. in.:

  • niskoemisyjne samochody, które są wykorzystywane przez inspektorów ochrony środowiska do kontrolowania podmiotów gospodarczych korzystających ze środowiska oraz patroli ekologicznych na terenie całego województwa lubuskiego, a także do  przewożenia specjalistycznego sprzętu kontrolnego;
  • specjalistyczny sprzęt IT- zestawy złożone z laptopów do obsługi systemu Internetowego Systemu Kontroli (ISK) z oprogramowaniem;
  • sprzęt mobilny m.in.: przenośne drukarki, skanery, aparaty fotograficzne, który umożliwia wykonywanie czynności kontrolnych w terenie;
  • specjalistyczny sprzęt m.in.: ręczny zestaw do wierceń i pobierania prób, próbniki do pobierania prób gleby oraz mobilne zestawy pomiarowe;
  • usługę – dwa specjalistyczne szkolenia dla inspektorów w związku ze zmianą ustawy o inspekcji ochrony środowiska oraz innych ustaw z zakresu ochrony środowiska

 

Całkowity koszt zadania – 725.000,00 zł

Dotacja WFOŚiGW – 580.000,00 zł