spalony pojazd2
spalony pojazd
system SENT
Inspektorzy WIOŚ dokonali oceny spalonego samochodu, który wjechał do Polski na auto lawecie zatrzymanej przez służby celne do kontroli na autostradzie A-18.
Ze względu na znaczny stopień nadpalenia (cała kabina pasażerska: deska rozdzielcza, fotele, tapicerka, dach i boczne drzwi samochodu) wykluczający dalsze użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem oraz fakt, iż w pojeździe znajdują się niebezpieczne substancje i elementy, samochód został zakwalifikowane jako odpad niebezpieczny stanowiący zagrożenie dla środowiska i ludzi.
Zgodnie z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 stycznia 2022 r. przywóz do Polski oraz tranzyt przez teren Polski wszystkich rodzajów odpadów podlega rejestracji w systemie SENT (Systemie Elektronicznej Notyfikacji Transportów) prowadzonym przez Krajową Administrację Skarbową. W tym przypadku wymagana jest także decyzja Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.
Pojazdy zostały zatrzymane do czasu zakończenia postępowania administracyjnego w GIOŚ.