Inspektorzy WIOŚ w Zielonej Górze, Delegatury w Gorzowie Wlkp., wspólnie ze strażakami oraz pracownikami zakładu uczestniczyli w ćwiczeniach wewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego dla S.C. Johnson Polska sp. z o.o., będącego zakładem dużego ryzyka poważnej awarii przemysłowej.

Zgodnie z założonym scenariuszem ćwiczono ewakuację pracowników zakładu, skuteczność zakładowego sytemu ewidencjonowania pracowników opuszczających zakład w trakcie ewakuacji, zabezpieczenie kanalizacji wód opadowych i roztopowych w hali produkcyjno-magazynowej, rozstawienie kurtyn wodnych przy stanowisku, przygotowanie przenośnego stanowiska do dekontaminacji, skuteczność działania zakładowego systemu pomp wód p-poż. podawanych do kurtyn, skuteczność tacy przechwytującej odcieki ze stanowiska rozładunku materiałów niebezpiecznych. Po zakończeniu ćwiczeń dokonano ich omówienia i podsumowania.

inspektorzy podczas ćwiczeń
ćwiczenia
strażacy podczas ćwiczeń