Inspektorzy WIOŚ wraz z pracownikami CLB GIOŚ pobrali próby wody podziemnej z piezometru zlokalizowanego w odległości około 300 m od miejsca spalonej hali magazynowej w Przylepie.

Piezometr to hydrogeologiczny otwór obserwacyjny, dzięki któremu można określić temperaturę wody, kierunek i prędkość filtracji oraz przeprowadzić monitoring jakości i stopnia zanieczyszczenia wód gruntowych.

Po otrzymaniu wyników badań laboratoryjnych zostaną one  przekazane do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., Prezydenta Miasta Zielona Góra, Starosty Zielonogórskiego, Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp., Urzędu Gminy i Miasta w Czerwieńsku, Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp., Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp.

pobór wody z piezometru