ambulans pomiaru jakości powietrza

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze prowadzi cyklicznie pomiary jakości powietrza w okolicach spalonej hali magazynowej w Przylepie. 29 marca br. w rejonie pożarzyska został ustawiony ambulans pomiarowy Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Po zakończeniu dwutygodniowego cyklu badawczego wyniki badań zostaną przekazane do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., Prezydenta Miasta Zielona Góra, Starosty Zielonogórskiego, Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp., Urzędu Gminy i Miasta w Czerwieńsku, Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp., Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp.