Inspektorzy WIOŚ w Zielonej Górze przeprowadzili wizję terenów, które narażone były na spłynięcie wód po trwającej akcji gaszenia pożaru hali z odpadami niebezpiecznymi w Przylepie. Na miejscu stwierdzono, że nie doszło do skażenia rzek Młynówka oraz rzeki Łącza przepływających przez Zieloną Górę – Płoty. Zanieczyszczeniu wodami pogaśniczymi uległa rzeka Gęśnik, która łączy się z rzeką Łącza dopiero na wysokości miejscowości Czerwieńsk.
W Czerwieńsku na rzece Gęśnik nie zaobserwowano zanieczyszczenia (zostały ustawione zapory przez Straż Pożarną).

złączenie rzek Młynówka i Łącza, które wpadają do zalewu Czerwieńsk. Bez zanieczyszczeń.
ciek wodny
ciek wodny
ciek wodny