Inspektorzy WIOŚ podczas wykonywania czynności służbowych ujawnili na działkach położonych w Zielonej Górze obręb Zawada pryzmę odpadów, wśród których znalazły się między innymi gruz (dachówki ceramiczne, beton), tworzywa sztuczne, faliste pokrycie dachowe azbestowe. W pobliżu znajdowała się konstrukcja wykonana z płyt azbestowych.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze poinformował Urząd Miasta Zielona Góra o przeprowadzonych czynności kontrolnych i przekazał sprawę zgodnie z kompetencjami Prezydentowi Miasta. Po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego w sprawie nakazu usunięcia odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania z terenu działek w Zielonej Górze wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie gromadzenia odpadów na działkach zostało umorzone ze względu na wykonanie zapisów decyzji Prezydenta Miasta Zielona Góra.

Po przeprowadzeniu oględzin działek przez pracownika Biura Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Zielona Góra stwierdzono, że wszystkie odpady  zostały usunięte, a teren uporządkowany.

odpady, płyty azbestowe
odpady, konstrukcja z azbestu
odpady, płyty azbestowe