5 GRUDNIA – ŚWIATOWY DZIEŃ GLEB

Organizacja Narodów Zjednoczonych w roku 2013 przyjęła rezolucję ustanawiającą 5 grudnia Światowym Dniem Gleb. W tym roku święto obchodzimy pod hasłem „Gleba, gdzie zaczyna się żywność”. Motto tegorocznych obchodów jest szczególnie istotne, gdyż Komisja Europejska szacuje, że przed upływem trzydziestu lat degradacji może ulec nawet do 90% gleb na Ziemi, skutkiem czego będzie spadek światowych plonów o 10 procent. Stale zwiększająca się liczba ludności na świecie oznacza konieczność zwiększania produkcji żywności. Nie da się tego osiągnąć bez wody, upraw i wydobycia surowców. Jednak rozwijające się społeczeństwa ingerują w gospodarkę wodną (np. poprzez budowanie zbiorników retencyjnych, regulację rzek, osuszanie mokradeł), degradują gleby, wycinają lasy, betonują miasta. Przed nami wyzwanie, jakim jest zapobieganie zmianom klimatu oraz ich skutkom, dlatego tym, o co powinniśmy dbać – nie tylko 5 grudnia – jest właśnie gleba.