Inspektorzy WIOŚ i funkcjonariusze Policji zabezpieczyli w okolicach Świecka  niebezpieczne odpady. Za ich porzucenie grozi kara pozbawieni wolności do lat 12.

Komenda Powiatowa Policji w Słubicach poinformowała inspektorów WIOŚ w Zielonej Górze Delegatury w Gorzowie Wlkp. o znalezieniu przez służby obsługi autostrady A2 porzuconych odpadów. Inspektorzy udali się na miejsce i dokonali ich oceny. Ustalono, że przedmiotem porzucenia są bitumiczna papa dachowa i eternit – faliste płyty azbestowo- cementowe pochodzące z robót rozbiórkowych. Miejsce porzucenia odpadów zostało ogrodzone i oznakowane taśmą ostrzegawczą. Ze wstępnych ustaleń wynika, że odpady mogły wjechać z Niemiec.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami obowiązek usunięcia odpadów spoczywa na ich posiadaczu, którym w zaistniałej sytuacji jest spółka Autostrada Eksploatacja S.A. WIOŚ zobowiązał firmę do działań w tym zakresie.

W przypadku ujawnienia przez organy ścigania sprawcy grozi mu kara pieniężna od 20 do 60 tysięcy złotych oraz kara pozbawienia wolności od 2 do 12 lat.

bitumiczna papa dachowa i eternit
odpady