Podsekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska Anita Sowińska oraz p. o. Głównego Inspektora Ochrony Środowiska Damian Jakubik przedstawili harmonogram odbioru odpadów żużli pocynkowych z Tuplic. W spotkaniu uczestniczył zastępca Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska Witold Węgrzyn. Zakończenie prac związanych z usunięciem 20 tysięcy ton odpadów przewidziane jest na 31 października 2024 r.

konferencja prasowa w Tuplicach
harmonogram odbioru odpadów z Tuplic