Lubuski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska złożył do Prokuratury Rejonowej w Gorzowie Wlkp. zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa polegającego na wprowadzeniu inwazyjnych gatunków obcych do wód Jeziora Kłodawskiego.
Inspektorzy WIOŚ podczas patrolu ekologicznego zlokalizowali około 100 sztuk śniętych ryb. Wykonane pomiary wskaźników fizykochemicznych pozwoliły stwierdzić, że przyczyną śnięcia nie był brak tlenu w akwenie. Dalsze działania polegały na ustaleniu, o jaki gatunek ryb chodzi. Po skontaktowaniu się z ichtiologiem z Polskiego Związku Wędkarskiego w Gorzowie Wlkp. uzyskano informację, że wszystkie zaobserwowane osobniki to sumik karłowaty/amerykański bądź sumik czarny, który został w sposób nielegalny uwolniony do jeziora, co może stanowić zagrożenie dla równowagi ekosystemu.
śnięte ryby