Pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Szczecinie zachodniopomorscy policjanci, współdziałając z Głównym Inspektoratem Ochrony Środowiska ujawnili nielegalne składowisko odpadów i zatrzymali sześć osób ściśle powiązanych z jego bezprawnym funkcjonowaniem. Podstawą do wszczęcia śledztwa w tej sprawie były wyniki czynności przeprowadzonych przez Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska w Zielonej Górze i Wrocławiu. Odpady palne zlokalizowano w powiecie goleniowskim, na  terenie firmy, która nie posiadała pozwolenia na składowanie tego rodzaju substancji. Ustalono, że odpady zwożono z terenu kraju, a w dokumentacji ich dotyczącej poświadczano nieprawdę. Potwierdzono przyjęcia odpadów w miejscu, w którym faktycznie się nie znajdowały, natomiast transportowane i składowane były na terenie jednej z gmin województwa zachodniopomorskiego. W ostatnich dniach policjanci z KWP w Szczecinie, wspólnie z funkcjonariuszami z  KWP w Poznaniu i Wrocławiu oraz z inspektorami z Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze i Poznaniu weszli na teren składowiska. Tam, przy udziale biegłego z zakresu ochrony środowiska, przeprowadzono oględziny i pobrano odpowiednie próbki do specjalistycznych badań. Równolegle prowadzone były czynności na terenie województwa dolnośląskiego i wielkopolskiego wobec firm, które przekazywały w sposób nielegalny odpady na teren województwa zachodniopomorskiego. Aktualnie teren składowiska jest objęty kontrolą przez zespół kontrolny powołany przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Dotychczas zatrzymano sześć osób, którym prokurator ogłosił postanowienia o przedstawieniu zarzutów, między innymi z art.183§1 kk. Na wniosek prokuratora, sąd wobec trzech z nich zastosował tymczasowe aresztowanie, a wobec pozostałych zastosowano środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym. Za zarzucane podejrzanym czyny grozi do 15 lat pozbawienia wolności. Sprawa ma rozwojowy charakter.