Przedstawiciele WIOŚ w Zielonej Górze, Delegatury w Gorzowie Wlkp., oraz CLB GIOŚ przybyli do miejscowości Krześniczka, na drogę wojewódzką nr 132, w związku z wyciekiem oleju napędowego i możliwym zanieczyszczeniem gruntu. Po przybyciu ma miejsce zdarzenia inspektorzy stwierdzili, iż w wyniku zderzenia samochodu ciężarowego z osobowym doszło do uszkodzenia baku, z którego wyciekło ok. 500 l oleju napędowego. Paliwo rozlało się na całej szerokości asfaltu, na długości ok. 60 m. Miejscami ropa wystąpiła poza asfalt, tworząc rozlewiska o szerokości ok. 50-70 cm. Obecni na miejscu strażacy zabezpieczyli teren zdarzenia, posypując powierzchnię asfaltu sorbentem pochłaniającym olej napędowy. Przedstawiciele CLB GIOŚ pobrali dwie próby do badań pod kątem zanieczyszczenia gleby znajdującej się na poboczach drogi.

ropa rozlana na asfalcie
ropa rozlana na asfalcie