Inspektorzy WIOŚ w Zielonej Górze, Delegatury w Gorzowie Wlkp., przeprowadzili oględziny jeziora Kochle. Na miejscu ustalono, że woda przy brzegu jest przejrzysta, nie są wyczuwalne zapachy. W wodzie widoczne były liczne glony nitkowate (zakwit).

Wykonano badanie sondą wielopomiarową (badane parametry to temperatura, nasycenie tlenem, przewodność, pH) oraz pobrano próbki do badań.

Ze względu na wysoką temperaturę wody – 20 st. C zakwit glonów jest procesem naturalnym i częstym. Woda w jeziorach obniża swój poziom na skutek braku opadów, co również sprzyja występowaniu sinic.

Poniżej wizualizacja zakwitu za pomocą skryptu do wykrywania sinic.

wizualizacja zakwitu za pomocą skryptu do wykrywania sinic
Jezioro Pszczewskie, zakwit z dnia 14 maja 2024 r.
Jezioro Pszczewskie