Inspektorzy WIOŚ wraz z funkcjonariuszami KAS przeprowadzili kontrolę na przejściu granicznym w Olszynie. Sprawdzone zostały 43 transporty pojazdów. W jednym znajdował się odpad w postaci zużytych akumulatorów, który spełniał wymagania formalne dotyczące transgranicznego przemieszczania odpadów. Nie stwierdzono naruszeń.

kontrola z zakresu transgranicznego przemieszczania odpadów
kontrola z zakresu transgranicznego przemieszczania odpadów